Anne ve Bebek Sağlığı Konusunda Tüm Bilgiler

Çocuklarda ve Gençlerde Uyum Bozukluğu

Uyum Bozukluğunu Anlamak

Bazen bir çocuk veya ergenin hayatında bir değişiklik meydana geldiğinde, o çocuk veya ergen büyük bir sıkıntıyla tepki verir. Bu durumda, çocuklarda uyum bozukluğu ile eşanlamlı semptomlar yaşaması muhtemeldir. Bir kişinin duygusal rahatsızlıklar yaşadığı ve yaşamdaki bir değişiklikten kısa bir süre sonra davranış sorunları yaşadığı bir zihinsel sağlık durumu olan uyum bozukluğu, kişinin yaşamında ve günlük işleyişinde büyük ölçüde aksamalara neden olabilir. Bu zihinsel sağlık durumunun belirtileri, ilk tetikleyiciyi takiben altı aya kadar devam edebilir ve özellikle çocukların ve ergenlerin evde, okulda veya toplumda farklı hareket etmelerine neden olabilir.

Bu bozukluğun bir parçası olan duygusal ve davranışsal rahatsızlıklar, tipik olarak, bireyin yeni koşullarla etkili bir şekilde baş edememesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu tür durumlara örnek olarak okul değiştirmek, yeni bir eve taşınmak, sevilen birini ani bir şekilde kaybetmek veya ebeveynler veya bakıcıların boşanması verilebilir. Tedavide bu semptomların ele alınması önemlidir, öyle ki, bu bozukluğun semptomları, bu bozukluğun semptomları göz ardı edildiğinde işlevsellikteki düşüş devam ederse, başka bir ruh sağlığı durumunun gelişmesine yol açabilir. Neyse ki, uyum bozukluğunun zararlı etki potansiyelini azaltabilecek ve bu zihinsel sağlık durumuyla mücadele eden gençlerin yaşamlarını iyileştirebilecek tedaviler mevcuttur .

Çocuklarda uyum bozukluğu nedenleri ve risk faktörleri

Ruh sağlığı alanındaki uzmanlar henüz uyum bozukluğu için tek bir neden saptayamadıklarından, bu ruh sağlığı durumunun gelişmesine yol açan çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Aşağıdaki açıklamalar, uyum bozukluğu semptomlarının başlamasını etkileyen nedenler ve risk faktörleri üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır:

Genetik: Bireyin genetiği, uyum bozukluğu semptomlarının ortaya çıkmasında büyük rol oynayabilir. Ailede obsesif-kompulsif bozukluk veya anksiyete bozukluğu öyküsü varsa, bireyin hayatındaki büyük değişikliklerle başa çıkmakta zorlanma olasılığı yüksektir. Ani bir yaşam değişikliği olması durumunda, bu başa çıkamama, uyum bozukluğunun başlamasını tetikleyebilir.

Fiziksel: Ailede obsesif-kompulsif bozukluk veya anksiyete bozuklukları öyküsü olması, kişinin uyum bozukluğu gelişimine karşı savunmasız kalmasına neden olabilir. Bunun nedeni, bu rahatsızlıkların geçmişine sahip bireylerin, kişinin stresle başa çıkma veya uygun şekilde değişme yeteneğini engelleyebilecek beyin kimyasını değiştirmiş olabileceği gerçeğiyle ilgilidir.

Çevresel: Uyum bozukluğunun bir kişinin hayatındaki değişiklikler tarafından tetiklendiği bilindiğinden, çevresel etkiler bu akıl hastalığına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Devam eden strese maruz kalmak veya ani değişiklikler yaşamak, sonuçta uyum bozukluğu semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Okul değiştirmek, sevilen birini aniden kaybetmek, yeni bir eve taşınmak veya yeni bir kardeşin doğumu veya evlat edinilmesi, bir çocuk veya ergenin uyum bozukluğu semptomları geliştirmesine neden olabilecek çevresel değişikliklerin örnekleridir.

Çocuklarda uyum bozukluğu nedenleri ve risk faktörleri

Risk faktörleri:

 • Önceden var olan zihinsel sağlık durumu
 • İstismar ve/veya ihmal yaşamak
 • Duyguların esnekliğinden yoksun
 • Zayıf sosyal becerilere sahip olmak
 • Sevilen birinin kaybının acısını çekmek
 • okul değiştirmek
 • Ebeveynlerin boşanmasını yaşamak
 • Bir çocuğun son doğumu veya evlat edinilmesi
 • Yeni bir mekana hareket etmek
 • Saldırı kurbanı olmak

Çocuklarda uyum bozukluğu belirti ve semptomları

Uyum bozukluğu semptomlarını tetikleyen duruma veya deneyime bağlı olarak, bu zihinsel sağlık durumunun belirti ve semptomları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Çocuğunuzun hayatındaki bir değişikliğe uyum sağlamakta zorlandığından şüpheleniyorsanız, uygun bakımın alınabilmesi için aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin varlığını not etmeniz ve bunları bir ruh sağlığı uzmanına bildirmeniz önemlidir:

Davranışsal belirtiler:

 • Riskli davranışlarda bulunma
 • ağlamaklı olmak
 • vandalizm
 • okul reddi
 • Sosyal izolasyon
 • Başkalarına veya şeylere karşı uçucu eylemler
 • Gerginlik
 • Madde kullanımı
 • meydan okuyan davranışlar
 • Kendi kendine zarar vermek

Fiziksel belirtiler:

Bilişsel belirtiler:

 • İyi kararlar verememe
 • Konsantrasyon eksikliği
 • Tutarlı düşünceleri formüle etme zorluğu
 • engellenmiş bellek

Psikososyal belirtiler:

 • Artan ayrılık kaygısı
 • Sık endişe
 • çaresiz hissetmek
 • Daha önce zevk alınan etkinliklerden veya şeylerden zevk almada azalma
 • Umutsuzluk
 • Bunalmış hisler
 • Depresyon
 • Artan kaygı
 • düşmanca hissetmek

Çocuklarda uyum bozukluğu etkileri

Uyum bozukluğunun etkileri

Tedavi edilmeyen uyum bozukluğu, bir çocuğun veya ergenin yaşamını ciddi şekilde etkileyebilecek bir takım etkilere neden olabilir. Ek olarak, bu etkiler, bir yetişkin olduğunda çocuğun işleyişini ve refahını etkileme potansiyeline sahiptir. Listelenen etkiler, bir çocuğun veya ergenin uyum bozukluğu tedavisi görmemesi durumunda neler olabileceğinin örnekleridir:

 • Bağımlılık ve bağımlılığa yol açabilecek madde kullanımı veya kötüye kullanımı
 • Başka bir zihinsel sağlık durumunun gelişimi
 • tahmin edilemez ruh hali
 • Düşük akademik performans
 • Başkalarıyla ilişkilerin kalitesinde azalma
 • Başkalarıyla çatışma
 • Akranlardan ve sevdiklerinden izolasyon
 • kendine zarar verme
 • intihar düşünceleri
 • intihar girişimleri

Çocuğunuzun tedavi görmesine yardımcı olmak

Semptomların başlamasını tetikleyen yaşam değişikliğinin türüne ve ayrıca uyum bozukluğu yaşayan çocuğun veya gencin yaşına bağlı olarak, bu durumun belirti ve semptomları farklı görünebilir. Çocuğunuzun veya gencin uyum bozukluğuyla mücadele edip etmediğini sorgularsanız, aşağıdaki belirti ve semptomlara dikkat edilmesi zorunludur:

 • Okula gitmeyi reddetme
 • Açıklanamayan ağlama atakları
 • diğerlerinden izolasyon
 • haksız meydan okuma
 • Ağrının somatik belirtileri
 • Yüksek kaygı seviyeleri
 • yaygın üzüntü

Çocuğunuz  yukarıda belirtilen semptomlarla başvuruyorsa, aşağıdakileri yapmanız faydalı olacaktır:

 • Uyum bozukluğu konusunda kendinizi daha fazla eğitin
 • Gençlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan araştırma tedavi seçenekleri
 • Kesin bir teşhisin konabilmesi için bir ruh sağlığı uzmanından değerlendirme isteyin
 • Tedavi önerilerini takip edin
 • Çocuğunuzun terapötik sürecinin bir parçası olun
 • Destek olmaya devam edin
 • Çocuğunuz evdeyken ona yardım etmenin yöntemlerini düşünün
 • Uyum bozukluğu tedavisi, uyum bozukluğunu tetikleyen altta yatan sorunları başarılı bir şekilde ele alabilir ve çocuğunuzun, başka bir önemli yaşam değişikliği meydana geldiğinde onlara fayda sağlayabilecek yeni başa çıkma yöntemleri öğrenmesine yardımcı olabilir.

Hayatta ani bir değişiklik yaşamak herkes için stresli olabilir. Bununla birlikte, çocuklar ve gençler için, bir yaşam değişikliğinin etkisi, onların günlük işleyişine müdahale eden duygusal rahatsızlıklarla hareket etmelerine ve sunmalarına neden olabilir. Bu durumda o çocuk ya da genç uyum bozukluğu yaşıyor olabilir. Bu zihinsel sağlık durumu, sonunda başka bir akıl hastalığının başlangıcını tetikleyebilir veya bir çocuğun veya gencin hayatta başarılı olmasını engelleyebilecek bir dizi başka etkiye neden olabilir. Bakıcılar ve ebeveynler, kötü uyumun belirtilerini ve semptomlarını tanımalı ve çocukları veya gençleri için bakım aramalıdır, çünkü bunu yapmak işlevlerini iyileştirebilir ve mutlu, sağlıklı, iyi ayarlanmış bir yaşam sürmelerine izin verebilir.

Uyum Bozukluğu Tedavisi

Uyum bozukluğu öncelikle psikoterapi ile tedavi edilir, ancak bazı durumlarda semptomları hafifletmek için ilaç da reçete edilebilir.

Psikoterapötik: Konuşma terapisi, uyum bozukluğunun tedavisinde son derece etkilidir. Bir terapist, hastayı destekleyici bir ortamda ve yapıcı bir şekilde duygularını ifade etmeye teşvik edebilir veya strese karşı tipik bir tepkinin kontrolden çıktığını ancak kontrol etme gücü dahilinde olduğunu öne sürebilir. Terapinin bir diğer amacı, ona gelecekteki stresli durumlarla daha sağlıklı başa çıkma yollarını öğretmektir. Uyum bozuklukları genellikle tüm aileyi etkilediğinden, bazı seanslar ebeveynleri veya diğer bakıcıları içerebilir. Grup terapisi de yardımcı olabilir. Tedavi için genellikle birkaç seans yeterlidir, ancak bazen aylar sürebilir.

Farmakolojik: Bir doktor, anksiyete ve davranış sorunlarına yardımcı olmak için düşük dozda anti-anksiyete ve hatta nöroleptik ilaç reçete edebilir. Depresif veya intihar düşüncelerini tedavi etmek için antidepresanlar da reçete edilebilir. Çoğu durumda farmakolojik tedavi kısa ömürlüdür.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku