Beyin İltihabı-Ensefalit

0

 

Belirtiler

– Dalgınlık, uyuklama ve tutarsız davranış­lar

– Ani ateş

– şiddetli başağrısı

– Bulantı ve kusma

– Tremör (titreme)

– Bebeklerde bıngıldağın dışarıya doğru şiş­mesi

– Bazen ense sertliği Acil Belirtiler

– Bilinç düzeyinde değişmeler.

Ensefalit beynin, bir virüs enfeksiyona ne­deniyle meydana gelen nadir ve akut bir enfle-matuar hastalığıdır. En yaygın formu ikincil (postenfeksiyöz) ensefalittir, durum vücudunu­zun başka bir yerindeki, kızamık, su çiçeği, kızıl veya kabakulak gibi bir viral enfeksiyonla bir­likte veya onun ardından görülür. Bu ikincil re­aksiyonların nedeninin bir aşırı duyarlılık vaka­sı olduğuna inanılmaktadır.

Ensefalit Ne Kadar Ciddi Bir Hastalıktır?

Viral ensefalitin gidişi değişkendir. Kısa sü­reli ve selim karekterli olabilir veya büyük şid­detle bastırıp ciddi zihinsel tahribat yapabilir. Bu şekildeki tahribat, hafıza kaybını, tutarlı düzgün konuşma yeteneğini kaybetmeyi, ada­le koordinasyonu yokluğunu, felci veya duyma ve net görme kayıplarını içerebilir.

Hastalığın en akut safhası birkaç günden bir haftaya kadar sürebilir. Karakteristik ateşin süresi 4 ila 14 gün olabilir. İyileşme (ateşin düş­mesi) yavaş yavaş veya birdenbire olabilir. Hastalıktan doğan nörolojik etkiler haftalar ve­ya aylar boyunca düzelmeye devam edebilir. Çok ağır kişilerin bile tamamen iyileşmeleri umulabilir.

Ölüm oranı virüsün kaynağına bağlı olarak değişir. Böceklerin taşıyarak sebep olduğu kay­naklar bir yıl düşük ölüm oranına, bir diğer yıl yüksek ölüm oranına yol açabilir

 

Cevap Bırakın

veya

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.