Anne ve Bebek Sağlığı Konusunda Tüm Bilgiler

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) yaygın bir anksiyete bozukluğudur. Mantıksız düşüncelere, korkulara veya endişelere neden olur. OKB’si olan bir kişi bu düşüncelerini ritüeller aracılığıyla yönetmeye çalışır.

Sık sık rahatsız edici düşünceler veya görüntülere obsesyon denir. Mantıksızdırlar ve büyük endişeye neden olabilirler. Akıl yürütme, düşünceleri kontrol etmeye yardımcı olmaz. Ritüeller veya zorlamalar, takıntılı düşünceleri durdurmaya veya hafifletmeye yardımcı olan eylemlerdir.

OKB’ye ne sebep olur?
Uzmanlar, OKB’nin kesin nedeninden emin değiller. Genetik, beyin anormallikleri ve çevrenin rol oynadığı düşünülmektedir. Genellikle gençlerde veya erken yetişkinlikte başlar. Ancak çocuklukta da başlayabilir. OKB, erkekleri ve kadınları eşit olarak etkiler. Genetik geçme eğilimindedir.

OKB ile diğer anksiyete sorunları, depresyon, yeme bozuklukları veya madde kötüye kullanımı olabilir.

 

Takıntılar
Obsesyonlar, kaygı veya iğrenme gibi rahatsız edici duygulara neden olan, yineleyici ve kalıcı düşünceler, dürtüler veya görüntülerdir. OKB’si olan birçok kişi, düşüncelerin, dürtülerin veya görüntülerin zihinlerinin bir ürünü olduğunu ve aşırı veya mantıksız olduğunu kabul eder. Ancak bu girici düşüncelerin yol açtığı sıkıntı mantık ve muhakeme ile çözülemez. OKB’si olan çoğu insan, obsesyonların sıkıntısını kompulsiyonlarla hafifletmeye, obsesyonları görmezden gelmeye veya bastırmaya ya da başka aktivitelerle dikkatlerini dağıtmaya çalışır.

Tipik obsesyonlar:

 • İnsanlar veya çevre tarafından kirlenme korkusu
 • Rahatsız edici cinsel düşünceler veya görüntüler
 • Müstehcenlikleri veya hakaretleri ağzınızdan kaçırma korkusu
 • Düzen, simetri veya kesinlik konusunda aşırı endişe
 • Sesler, resimler, kelimeler veya sayılarla ilgili tekrarlayan müdahaleci düşünceler
 • Önemli bir şeyi kaybetme veya atma korkusu

Kompulsiyonlar
Kompulsiyonlar, bir kişinin bir obsesyona tepki olarak gerçekleştirmeye zorlandığını hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Davranışlar tipik olarak bir kişinin bir takıntı ile ilgili sıkıntısını önler veya azaltır. Kompulsiyonlar, doğrudan bir obsesyonla ilgili aşırı tepkiler (kontaminasyon korkusu nedeniyle aşırı el yıkama gibi) veya obsesyonla tamamen ilgisi olmayan eylemler olabilir. En şiddetli vakalarda, ritüellerin sürekli tekrarı günü doldurabilir ve normal bir rutini imkansız hale getirebilir.

Tipik zorlamalar:

 • Aşırı veya ritüelleştirilmiş el yıkama, duş alma, diş fırçalama veya tuvalete gitme
 • Ev eşyalarının tekrar tekrar temizlenmesi
 • İşleri belirli bir şekilde sipariş etme veya düzenleme
 • Kilitleri, anahtarları veya cihazları tekrar tekrar kontrol etme
 • Sürekli onay veya güvence aramak
 • Belirli bir sayıya kadar tekrarlanan sayma

 

OKB belirtileri nelerdir?

Takıntılar, asılsız düşünceler, korkular veya endişelerdir. Sık sık olur ve büyük endişeye neden olurlar. Akıl yürütme, obsesyonları kontrol etmeye yardımcı olmaz. Yaygın obsesyonlar şunlardır:

 • Kir veya mikroplarla güçlü bir fiksasyon
 • Tekrarlanan şüpheler (örneğin, ocağı kapatmakla ilgili)
 • Çok özel bir düzende şeylere sahip olma ihtiyacı
 • Şiddet veya birini incitmek hakkında düşünceler
 • Bir şeylere dokunmak veya saymak için uzun zaman harcamak
 • Düzen veya simetri ile sabitleme
 • Korkunç veya rahatsız edici cinsel eylemlerin kalıcı düşünceleri
 • Kişisel dini inançlara aykırı düşüncelerden rahatsız olmak

Düşüncelerin mantıksız olduğunu ve gerçek hayattaki problemlerden kaynaklanmadığını biliyor olabilirsiniz. Ancak istenmeyen düşünceleri ortadan kaldırmak için yeterli değildir.

Kompulsiyonlar, tekrarlayan, ritüelleştirilmiş eylemlerdir. Takıntının neden olduğu kaygıyı azaltmak içindir. Örnekler:

 • Tekrarlanan el yıkama (genellikle günde 100+ kez)
 • Örneğin bir kapının kilitli olduğundan veya fırının kapalı olduğundan emin olmak için kontrol etme ve yeniden kontrol etme
 • Kıyafetleri her gün aynı sıraya koymak, baharatları alfabetik sıraya koymak ve düzen bozulursa üzülmek gibi son derece katı düzen kurallarına uymak
 • Zorlayıcı eylemler aşırı, yıkıcı ve zaman alıcı hale gelebilir. Günlük yaşama ve ilişkilere müdahale edebilirler.

Kişiler takıntılarıyla yüzleşmek zorunda kalabilecekleri durumlardan uzak durabilirler. Bazıları kendilerini sakinleştirmek için alkol veya uyuşturucu dener. El yıkama, eşyaları kontrol etme veya temizlik gibi tekrarlayan davranışlar, kişinin günlük aktivitelerini ve sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

OKB Tedavi

Uygun tedaviyi alan OKB hastaları genellikle artan bir yaşam kalitesi ve iyileştirilmiş işlevsellik yaşarlar. Tedavi, bireyin okulda ve işte işlev görme, ilişkiler geliştirme ve bunlardan zevk alma ve boş zaman etkinliklerini sürdürme becerisini geliştirebilir.

Bilişsel-Davranışçı Terapi

Etkili bir tedavi, maruz kalma ve tepki önleme olarak bilinen bir tür bilişsel-davranışçı terapidir (BDT). Tedavi seansları sırasında hastalar, korkulan durumlara veya takıntılarına odaklanan görüntülere maruz kalırlar ve bu başlangıçta artan kaygıya yol açar. Hastalara olağan kompulsif davranışlarını (yanıt önleme olarak bilinir) yapmaktan kaçınmaları talimatı verilir. Hastalar, korkunç bir şey olmadan korkulan bir durumda kalarak, korkulan düşüncelerinin gerçeklikten ziyade yalnızca düşünceler olduğunu öğrenirler.

Kişiler, takıntıları ile ritüelistik davranışlara güvenmeden baş edebileceklerini öğrenirler ve zamanla kaygıları azalır. Kanıta dayalı kılavuzları kullanarak, terapistler ve hastalar tipik olarak, düşük kaygı durumlarından daha yüksek kaygı durumlarına kademeli olarak hareket eden bir maruz kalma planı geliştirmek için işbirliği yaparlar. Maruziyetler hem tedavi seanslarında hem de evde yapılır. OKB’si olan bazı kişiler (özellikle hastalıkları hakkında sınırlı içgörüye sahip olanlar), uyandırdığı ilk kaygı nedeniyle BDT’ye katılmayı kabul etmeyebilir.

İlaç tedavisi

Tipik olarak depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) olarak bilinen bir ilaç sınıfı da OKB tedavisinde etkili olabilir. OKB’yi tedavi etmek için kullanılan SSRI dozu, genellikle depresyonu tedavi etmek için kullanılandan daha yüksektir. Bir SSRI ilacına yanıt vermeyen hastalar bazen diğerine yanıt verir. Diğer psikiyatrik ilaçlar da etkili olabilir. Göze çarpan fayda genellikle altı ila on iki hafta sürer.

Hafif ila orta derecede OKB semptomları olan hastalar, hasta tercihine, hastanın bilişsel yeteneklerine ve içgörü düzeyine, ilişkili psikiyatrik durumların varlığına veya yokluğuna ve tedavi uygunluğuna bağlı olarak tipik olarak BDT veya ilaçla tedavi edilir. Şiddetli OKB semptomları olan hastaların hem BDT hem de ilaç almaları önerilir.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku