Anne ve Bebek Sağlığı Konusunda Tüm Bilgiler

Marasmus

Yetersiz ve dengesiz beslenme derecesine göre, çocuklarda büyüme ve gelişme yavaşlar ya da durur. Kötü beslenen çocukların boy ve ağırlık ölçüleri, iyi beslenenlere göre düşüktür. Yaşa göre verilmiş olan bu ölçülerdeki sınırların altındaki çocukların iyi beslenmediği söylenebilir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda, çocukların önemli bir kısmında değişik derecelerde büyüme geriliği olduğu belirlenmiştir.

îyi beslenmeyen, bedensel büyüme ve gelişme geriliği olan çocuklarda, zihinsel yönden gelişme yetersizlikleri daha sık görülür. Kötü beslenen çocuklarda zekâ, iyi beslendiklerinde gelişebileceği en üst düzeye ulaşamaz.
Kötü beslenen çocukların hastalıklara, çeşitli iç ve dış etkenlere dirençleri azalır. Hastalıklara kolay yakalanırlar, iyileşme zor ve yavaş olur. Hastalıklar nedeniyle çocuğun beslenme durumu daha da kötüleşir. Bu sorunların etkileşimi sonucu, iyi balomla atlatılabilecek bir hastalığa çocuk dayanamayıp ölür. Ülkemizde, kızamık ve basit sürgün (ishal) gibi hastalıklarda bile, çocuklar iyi beslenmedikleri ve bakılmadıklarından ölmektedir. Türkiye’de, bebek ve çocuklarda ölüm oranının, gelişmiş ülkelerdekinden 10-15 kat yüksek olmasının birinci ya da ikinci nedeni kötü beslenmeyle bakımsızlıktır. Çeşitli hastalıkların yol açtığı ölümlerde de beslenme yetersizliğinin payı vardır.

Hastalıklara, bakımsızlığa ve kötü beslenmeye karşı direnip yaşayan çocuklar, büyüdükçe de bu olumsuz durumların izlerini taşır. Kötü beslenmenin çocuklarda yaptığı yetersizlikler ve bozukluklar yaşam boyu sürebilir, kendi çocuklarına da yansıyabilir. Ancak, bu yetersizlikler, gerililikler halkın gözünden kaçabilir, kolayca anlaşıhnayabilir. Bu yüzden de çocuk beslenmesine gereken önem verilmemektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye direnip yaşayan çocukların ve bunların büyüyünce oluşturacağı toplumun sağlıklı, verimli, güçlü, düzenli ve üretken olması, gelişmesi zorlaşır.

Türkiye Beslenme Araştırması sonucunda, ülkemizdeki 0-5 yaş grubu çocuklarının % 17,6’sınm kötü beslendiği; % 2,4′ünün ise hastane tedavisi gerektirecek derecede kötü beslendiği ve normal ağırlıkların çok altında olduğu anlaşılmıştır. Kötü ve çok. kötü beslenen, çok zayıf çocukların oranının köylerde, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde, daha da yüksek olduğu saptanmıştır. İleri derecede beslenme yetersizliği sonucu çocuklarda büyüme geriliği ve cılızlık şeklinde görülen beslenme yetersizliği hastalığına “marasmus” denir.

Marasmus: Marasmus, protein enerji yetersizliğinin yol açtığı bir hastalıktır. Anne sütünün yetersizliği, ek besinlerin verilmeyişi-, verilenlerin miktarca azlığı, kalitesizliği gibi nedenlerle enerji – protein gereksinmesi karşılanamayan çocuklarda görülür. Enerji – protein yetersizliğinde dokular yıkılmaya başlar, büyüme durur ve çocuk zayıflamağa başlar, tedavi edilmezse bir deri bir kemik kalır (Şekil 12-2). Bu çocuklarda bütün besin öğelerinin yetersizliği söz konusudur. Marasmik çocuklar dirençsiz olduğundan kolay hastalanırlar; bu, durumu daha da kötüleştirir. Beslenme bozukluğu ve hastalıkların etkileşimi sonucu çocuk kaybedilebilir.

Şiddetli Marasmus Hastalığı Olan Çocuk. Bu hastalık ileri derecede enerji ve protein yetersizliğinde oluşur.
Kuvaşiorkor: Çocukların kötü beslenmesi sonucu oluşan hastalıklardan biri de “kuvaşiorkor” diye anılır. Bu hastalık, enerji yönünden yeterli, protein miktan ve kalitesi yönünden yetersiz beslenen çocuklarda görülür. Kuvaşiorkorlu çocukların çeşitli vitaminlere ve minerallere de ihtiyaçları tam karşılanmamıştır. Bu hastalıkta; büyüme geriliği; plazmada albümin azalması nedeniyle şişme (ödem), görünüş ve davranış bozuklukları; saç renginde değişme; sinir ve sindirim sistemi bozuklukları; karaciğer yağlanması; cilt renginde değişme ve yaralar; hastalıklara dirençsizlik gibi belirtilerin tümü ya da bir bölümü görülebilir. Kuvaşiorkorlu çocuklarda, genellikle Ödem de görüldüğünden hastalık gözden kaçabilir ve aileler durumu anlamadığından çocuğu “gürbüz” sanabilir.

Kuvaşiorkor Hastalığı Olan Çocuk. Tedaviden Önce ve Sonra. Bu hastalık kalite ve miktar yönünden yetersiz proteinle beslenen çocuklarda görülür.

Marasmus ve kuvaşiorkor hastalıkları ileri, orta veya hafif derecede olabilir. Bu iki hastalığa da benzer belirtiler gösteren şekillerine “marasmik – kuvaşiorkor” denir. Ülkemizde, marasmus ve marasmik – kuvaşiorkor olgularına daha çok rastlanmaktadır.

Ülkemizde, çocuklarda sık görülen beslenme sorunlarından biri de raşitizm hastalığıdır.Genel olarak, 0-2 yaş grubu çocukların % 15 – 20’sinde kemik gelişmesinde bozukluklar, kemik iğriliği gibi raşitizm belirtileri bulunmuştur. Raşitizm oranı, 0-5 yaş grubunda ise özürlü kalanlarla birlikte % 5 – 8 olarak rapor edilmiştir. Bunların bir kısmının, özürlü ve özürlü kalabilecek derecede ciddi olduğu bildirilmiştir. Araştırma yapılan bazı yörelerdeki çocukların yansından çoğunda (% 59,8) raşitizm belirtileri görülmüştür.

Çocuklarda demir yetersizliğinde oluşan kansızlık da önemli bir sorundur. Çeşitli araştırmalarda, okul öncesi çocukların yarısına yakınında değişik derecede kansızlık görüldüğü ve bunun % 15 kadarının da çok ileri derecede olduğu bildirilmektedir. Okul çağındaki çocuklarda ise kansızlığın % 25 dolayında olduğu bulunmuştur.

Bakımsızlık, beslenme yetersizliği ve kötü beslenme alışkanlıkları yüzünden diş ve dişeti hastalıklarının ve özellikle diş çürüklüğünün çocuklarda önemli bir sorun olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Ülkemiz çocuklarında, basit guatra; A vitamini, riboflavin ve C vitamini gibi besin öğeleri yetersizliğine de rastlanmaktadır.

Çocuklarda beslenme bozukluğunun yaygın olmasında, birbirini şiddetlendiren birçok etmenin rolü vardır. Bu etmenlerin başlıcaları ,eğitim yetersizliği, varolan besinlerin değerlendirilmeyişi, yoksulluk, çevre koşullarının iyi olmayışı, besin üretiminin ve dağılımının yetersizliği, yanlış alışkanlık ve uygulamalar ile bunların etkileşimivle ortaya çıkan durumlardır. Kıtlık ve ileri derecede yoksulluk olmadığı, sürece, sağlıklı beslenme eğitimi yaygınlaştırılarak çocukların beslenme durumu düzeltilebilir. Ülkemizde, beslenme bozukluğuna yol açacak derecede aşın yoksulluk ve kıtlık bulunmadığına göre eğitim yetersizliği başta gelen önemli bir sorundur.

Ülkemizde, çocukların kötü beslenmesinde beslenme bilgisinin yetersizliği, anne sütünün değerinin yeterince bilinmeyişi, bebeklere zamanında ek besinler verilmeyişi, kalite ve miktar yönünden uygun besinlerin seçilmeyişi, yanlış alışkanlıklar ve gelenekler gibi eğitim yetersizliğine dayanan uygulamalann etkisi büyüktür. Yine eğitim yetersizliği, kişisel ve çevre temizliğine önem verilmemesi nedeniyle çocuklarda da bağırsak kurtlarının yaygın oluşu, çeşitli zararları yanında, beslenme yetersizliğini de şiddetlendirmektedir. Ülkemizde, bebekler bile bağırsak asalaklarından korunamaz durumdadır. Oysa, ellerin tuvaletten sonra iyi yıkanması, yiyeceklerin iyice yıkandıktan sonra yenmesi, sonuçta dışkının yiyeceklere bulaşmasını önlemek gibi basit önlemlerle bağırsak kurtlarından korunulabilir. îyi beslenme,, ancak temiz çevrede ve temiz bireylerle başlar. Bu nedenle, sağlıklı kuşakların yetiştirilmesinde, çocuk beslenmesinin temel ilkelerini bilmek ve uygulamak, rastlantılara bırakılmayacak derecede önemlidir.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku