ÇOCUK VE MÜZİK

Günümüz koşullarında bilim ve bilgiye, dolayısıyla eğitime duyulan gereksinim hız­la artmaktadır. Sanat yoluyla çocuğu eğitme, en önemli eğitim yollarından biridir. Müzik ve dans, sanat eğitiminin tekniklerinden biri olup, zihinsel süreçlerin birer ifadesi olarak tanımlanabilir.
“Ses”i bir eğitim aracı olarak kullandığımızda; çocuğa, yaşamı algılama, yorumlama yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirme ve eğitme konusunda yardımcı oluruz. Müzik; çocuğun ruhsal yapısında heyecanlı ve aşırı duygusallık ortamından daha sakin bir ortama yönelme bakımından ayrıca güvensizlik, saldırganlık, gerilim ve korku gibi davranışlarda, güçlüklerin yenilmesi konusunda önemli bir etkendir. Bu eğitim, kişilik gelişiminde çocuğ un davranışlarını etkiler, dikkatini yoğunlaştırır, gözlem yeteneğini güçlendirir. Çocukların toplumsal faaliyetlere katılma deneyleri çok azdır. Bu nedenle, müzikal becerilerini geliştirecek ve düzenleyecek bir rehbere, bir öğretmene gereksinim duyarlar. Uzmanlar, çocukların bu yöndeki faaliyetlerine sınırlar sap­tayarak, her bireyin öğrenme hü rriyetine sahip olmasını sağlamalıdırlar. Bu s ınırlama olayı çok önemlidir. Çocuğun grup çalışmalarında düzenli olmasını sağlar. Çocuğa güven dolu bir başlama noktası gösterir; böylece eğ itimde anlamlı bir yol izlenir.
Bebeklik ve okul öncesi dönem, 0-6 yaş arasıdır. Bebeklere ve çocuklara günde bir kaç saat m üzik dinletilmesi gerekmektedir. Bu müzik dinletme, bireysel şarkı söyleme veya enstrüman ç alma olabilir. Bu tip eğitim çocuğun çok kısa zamanda kollarını , bacaklarını , vücudunu neşeli ve ritmik bir şekilde hareket ettirmesini sağla­yacaktır. Bununla birlikte ilk konuşma denemelerine de başlanır, çocuk bir kaç aylıkken yalnız müzik dinlemeyi becerebilir. Dinletilen müziği duyması yeterlidir.Çocuk büyüdükçe şarkı söylemesi, dans etmesi için cesaretlendirmelidir.


Bunun için:
•Müzikle birlikte el çırpma,
•Yürümeye başladıysa, ellerinden tutarak döndürme,
•Müzikle yanlız başına ve diğer çocuklarla dans etme,
•Çocuğa şarkı söyletme veya beraberce şarkı söyleme yollarına başvurulabilinir.
Bütün bu uygulamalar, çocuğun konuşma becerisini kazanmasına, dil ve hareket yeteneğini geliştirmesine yardım eder. Ritmik hareketler ve dans kendiliğinden olu­şur. Çocuğa yüksek-alçak, hızlı ve yavaş sesler dinletilmeli ve bunlar arasındaki farka dikkati çekilmelidir. Ayrıca, çocuğa çeşitli sesler çıkaran materyaller verilmelidir: Çıngıraklar, tahta veya metal kaşıklar, tencere kapakları vb.
Okul öncesi dönemde özellikle anaokullarında- bu eğitimin yaygınlaştırılması çok önemlidir ve tüm müzik eğitiminin ilk basamağı olmalıdır. Erken yaşlarda çocuğun müziğe olan ilgisi desteklenmelidir.
Okul öncesi müzik eğitimi; çocukların iyi, doğru ve zevkle müzik yapması, onlarda bazı müzikal becerilerin geliştirilmesi, şarkı söyleme ve enstrüman çalma gereksinimini ortaya çıkarması, onlara iyi bir “kulak-ses eğitimi” vererek müzik zevki ve güzel bir müziği anlama kabiliyeti yaratması açısından önelidir. Bu eğitimin ana amacı ise, çocukların toplumsal çevre farklılığından gelen ve ilk öğretimde fırsat eşitsizliği yaratacak gelişme farklılıklarını azaltmak ve çocukların yaratıcılık, kişilik ve anadil gelişimini sağlayarak onları temel eğitime hazırlamaktır.
Diğer Amaçlar:
•Çocukların sesler yoluyla algılama yeteneklerini geliştirmek;
•Algıladıkları sesleri çözümlemelerini sağlamak ve bunu yaşayışlarına katmak;
•Çözümledikleri müziği hareket, jest, mimik, söz, çizgi ve ses ile anlatmalarını sağlamak;
•Müzik dinleme yeteneğini işlemek, alışkanlığı geliştirmek, dikkati arttırmak;
Yaratıcılığı geliştirmek;
•Tek ve toplulukla müzik yaptırarak toplumsal davranışlar edinmesini sağlamak;
•Eleştirici bir beğeni geliştirmek;
•Müzik yoluyla kendini, çevresindeki insanları, doğayı tanımasını ve yorumlama­sını sağlamak;
•Yerel, ulusal ve evrensel çocuk müziği ile ulusal kültürünü ve geleneklerini tanı­masını sağlamak;
•Kulak, ses ve çalgı eğitimi ile genel ve özel müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek, okul öncesi müzik eğitiminin diğer amaçlarıdır.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku