Arşiv Etiketi

böbrek

ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞI SORUNLARI

Böbrek ve idrar yolu taşları metabolik, hormonal ve ürolojik nedenlere bağlı idrar içerisinde bulunan protein ve lipidlerle karışmış kristalize sert taşımsı kitlelerdir. Erişkinlerde bide 3-10 arasında görülür. Çocukluk çağında ise…