Arşiv Etiketi

erken çocukluk döneminde disiplin

DİSİPLİN GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Küçük çocuğu olan ailelerin pek çoğu bu soruyu sık sık sorar ve cevap olarak, bu yaş grubu için disiplinin aslında gerekli olmadığını duymak ister. Bu yaklaşımdaki anne babaların inandığı şey: ‘Eğer çocuğumu sever, ona anlayış…