25.07.2017 - Webanne

Genetik Hastalıklar

1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Dişilerin iki X kromozomu vardır, ama her bir hücrede sadece bir tanesi aktiftir. Turner Sendromlu bayanların bir tane X i vardır. Turnerli bayanların yumurtalıkları ergenliği başlatacak yeterli dişi hormonlarını üretemezler. Kadınlarda eşey kromozomlarından birinin bulunmaması sonucu ortaya çıkan çeşitli semptomların...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Bir bağ doku hastalığıdır.Bu yüzden, iskelet, akciğerler, gözler, kalp ve kan damarları gibi birçok yapıyı etkiler. Hastalık, anormal uzunluktaki kol ve bacaklarla karakterizedir (Abraham Lincoln’ün de bu hastalığı taşıdığına inanılır). Marfan sendromu, 15. kromozom üzerindeki FBN 1 genine bağlı otozomal dominant...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  İnsan vücudunda bulunan 23 çift kromozom, sağlık geleceğimizi yansıtıyor. Kromozomlarda oluşabilecek hasarlar, aşağıdaki hastalıklara yol açabiliyor. 1. Kromozom: Doğuştan katarakt, ilerleyici kas büyümesi, Rhesus faktörü, baskın sağırlık, prostat kanserine yatkınlık, alzheimer 2. Kromozom: Doğuştan glokom, kolon kanseri, kan gelişimini engelleyen gen, şeker...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Kistik Fibrozis Nedir? Kistik Fibrozis kalıtsal (ailevi geçiş gösteren) bir hastalıktır. Doğumdan itibaren birden çok organımızı etkileyerek bu organlarda fonksiyon (işlev) bozukluklarına yol açar. Kistik fibroziste esas olarak etkilenen organlarımız dış salgı bezlerinin bulunduğu organlarımızdır. Akciğer, pankreas, barsak, ter bezleri dış...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Frajil X sendromu kalıtsal yolla geçen tüm zeka geriliği olgularının en sık görülen sebebidir. Frajil (kırılgan) X sendromu, X kromozomuna dair bir genetik bozukluk olduğundan, hastalığa daha sık ve daha ağır olarak erkek çocuklarda rastlanır. Hastalığın tipik bulguları orta veya...