25.07.2017 - Webanne

Beyin ve Sinir Hastalıkları

1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri, yüz kaslarına ileterek istediğimiz hareketleri yapmamızı sağlar. Eğer beyindeki veya yüz sinirindeki bazı hastalıklar bu iletiyi engellerse...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Üst bacağın arka kısmı, arka bacağın dış tarafı ve siyatik siniri boyunca yayılan ağrıya siyatik denir. Ağrı, bazen birdenbire gelir. Bazen de yavaş yavaş ilerler. Otururken, kalkarken, uzanırken hareketler zorlukla yapılır. Belkemiğinin aşağı bölgesi, hassastır. Ağrılar yürürken, öksürürken ve gerinirken...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Parkinson hastalığı görece yavaş, ritmik bir titremeyle kendini belli eder. Titremeyle birlikte ekstrapiramidal sis­teme bağlı kaslarda katılaşma, istemli hareketlerde yavaşlama ve konuşma güçlüğü görülür KALITIM Hastaların yaklaşık yüzde 10-15′inin ai­lesinde Parkinson hastalığına yakalan­mış başka bireyler de bulunur. Ama hastalığın kalıtsal olduğunu gösteren...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Sinir hastalıkları alanına giren nevralji, sinirlerde meydana aşırı ağrılardır. Normal çalışan, hasara uğramamış sıradan bir sinirinde bu şekilde şiddetli ağrılar oluşturma durumu vardır. Genelde şikayetler yüz bölgesi ve baş bölgesindeki sinirlerden gelmektedir. Belirtiler : Son derece keskin, batıcı ağrı veya sürekli...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  MS merkezi sinir sisteminde iltihabi değişikliklere neden olabilen bir hastalıktır. Uyuşma, dengesizlik, çift görme veya bulanık görme gibi şikayetlerle başladığı gibi vücudun bir tarafının tutmaması ya da kasılmalarla da görülebilir.Hastalık çoğunlukla ataklarla ve düzelmelerle seyreder, bazılarında ise sürekli ilerleyen (yavaş...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Migren toplumda görülen en sık başağrısı türlerinden biri. Değişik çalışmalarda farklı rakamlar çıkmasına rağmen yaklaşık olarak toplumda yüzde 10 - 15 civarında kişide ortaya çıkabilmektedir. Migren esas olarak beyinde hücresel düzeyde fonksiyonel bir bozukluktan kaynaklanır. Bu bozukluk belli bir süre...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
Her iki cinste de çok sık görülür. Sık­lıkla 20-25 yaşından sonra olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilir. Bel ya da bel-sağn bölgesinde başlayarak zaman za­man kalçanın arka yüzeyine yayılır. Vücudun tek ya da her iki yamnda da görülebilir. Sağlıklı bireylerde...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Amnezi, hafıza kaybı demektir. Özellikle de sözcüklerin temsil ettiği fikirleri tanıma ve anımsama yeteneğinin kaybolmasıdır. Amnezinin belirtileri çeşitli ve değişiktir. Yakın geçmişi unutma biçiminde ortaya çıkan amnezi (anterograd amnezi), ağır bir şokun veya travmanın hemen ardından uğranan hafıza kaybıdır, işitsel amnezi...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Jackson sarası denilen sara türü sırasın­da bilinç yitiminden önce meydana ge­len çırpınmalar vücudun ancak bir bö­lümüyle ilgilidir. Elde, ayakta ya da yüzde başlayan ve daha sonra çevredeki kaslara doğru yayılan kasınmalar görü­lür. Bu sara türünde bayılma genellikle yoktur. Belirtiler yaİnız...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Kafa boşluğunda beynin çeşitli bölümlerinde gelişen urlara beyin tümörleri denir. Kafa içinde basınç artmasına ve beyin ödemine bağlı olarak baş ağrıları, baş dönmesi (vertigo), kusma, konvülsiyon gibi genel belirtilerle kendini belli eder. Beynin ön kısmında yani frontallobda oluşan urlarda ruhsal bozuklukların...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Beyin kanamalarını iki ana gurupta inceleyebiliriz. 1-Beyin dokusu içine olan kanamalar 2-Beyin dokusu dışına olan kanamalar BEYİN DOKUSU İÇİNE OLAN KANAMALAR Beyini besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu,kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunun tahrip olması söz konusudur. Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranırlar ve elastiki özelliklerini...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Kafatasının sarsılması veya kırılması sonucu içindeki beyin dokusunun zedelenmesine beyin travması (concussion) denir. Ulaşım araçlarını sayılarının süratlerinin gittikçe artmış olması, günümüzde trafik kazalarını, insanlara diğer hastalık nedenlerinden daha fazla zarar verici bir duruma yükselmiştir. Baş kemiklerinin çatlaması veya kırılması, beyin zarlarında...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Belirtiler - Dalgınlık, uyuklama ve tutarsız davranış­lar - Ani ateş - şiddetli başağrısı - Bulantı ve kusma - Tremör (titreme) - Bebeklerde bıngıldağın dışarıya doğru şiş­mesi - Bazen ense sertliği Acil Belirtiler - Bilinç düzeyinde değişmeler. Ensefalit beynin, bir virüs enfeksiyona ne­deniyle meydana gelen nadir ve akut bir enfle-matuar...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Unutkanlık ne zaman hastalık sayılır? Unutkanlık, herkesin yaşayabileceği sık rastlanan bir sorundur. Hepimiz zaman zaman tanıdıklarımızın isimlerini, eşyalarımızı nereye koyduğumuzu, hangi ayda olduğumuzu unuturuz. Bunlar basit unutkanlıklardır ve unuttuğumuz şeyleri çoğu kez kısa süre içinde hatırlarız. Yorgunluk, stres, yoğun çalışma gibi...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Beyin felci, çocukluk döneminin en yaygın olarak görülen sakatlık nedenlerinden biridir. Doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden kaynaklanır. eyin felcinin birçok nedeni vardır. Yaygın nedenlerden biri; beyin dokusu içinde yeterli oksijen bulunmamasıdır (anoksi). Yapılan...
1 Haziran 2017 - 0 yorum
  Konuşma, yazma veya el kol hareketleri gibi her türlü haberleşmede, ifade ve anlama yeteneğinin kaybolmasına afazi denir. Sözlük anlamı konuşamama demektir. Sinir sistemindeki alıcı ve verici duyu organlarında ve sinir iletimindeki bozukluktan ileri gelmeyip beyin merkezinde kavram veya söz yapımı...