21.08.2017 - Webanne

ERGENLİK

31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Eş ve meslek seçimi hayatta verilmesi gereken en önemli kararlardır. Meslek seçimi özellikle ergenlik dönemine geldiğinden bu dönemde alınan kararlarda duygusal nitelikler etkili olduğundan, anne babanın çocuklarına destek olması ve yön göstermesi gerekmektedir. Meslek seçiminde kişinin kendisini tanıması, ilgi alanlarını, yeteneklerini,...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik dönemi yaş dilimi her ülkede ve bölgede farklılık göstermektedir.Ergenlik dönemi, kişinin kökten bir değişim geçirdiği ve aslında en çok da ailesine ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Gençliğe atılan bu ilk adımda hem fiziksel, hem duygusal, hem cinsel hem de sosyal...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Çocukluğun sosyal statüsünden yetişkinin sosyal statüsüne geçiş dönemi olan buluğ çağı, çelişkiler barındıran bir dönemdir. Hızla büyüyen ve gelişen bedeninin ve beyninin birçok avantajına sahip olmasına rağmen ergenler sahip oldukları bu potansiyeli nasıl kullanacaklarına dair yeterli bir bilgi ve deneyime...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik (adölesan) Çağı Çocuklarda Beslenme Ergenlik çağında büyüme hızlıdır. Hızlı büyüme ve gelişme ise enerji ve besin öğelerine ihtiyacı arttırır. Ergenin artan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik dönemi  yani büluğ çağı 11-21 yaşları arasında yaşanan ve dalgalanmaların yoğun görüldüğü zor bir dönemdir. Bu döneme "fırtına-gerginlik" dönemi de denir. Ergenlik dönemi hem ergen için hem de aileler için zor atlatılan bir dönemdir. Aile ergen çocuğu anlamakta güçlük...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Duygu ve heyecan ruhsal değişmeler için kullanılan kelimelerdir.Duygularla ilgili gelişme doğumdan itibaren hayat boyu devam eder. Çeşitli hayat dönemlerinde bireylerin duygusal tepki biçimleri,duyguyu doğuran olaylar ve duygusal durumlardaki değişimler farklılıklar gösterir. Duygu: Yoğunluğu daha az olan ruh halleridir.Sevme,beğenme,hoşlanma,mutlu olma, gurur duyma,...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Gelişim dönemleri içerisinde, bireylerin ahlâkî gelişimlerini açıklamaya çalışan birçok ahlâkî gelişim kuramı geliştirilmiştir. Bu kuramlardan en çok bilinenleri, psikanalitik kuram, toplumsal öğrenme kuramı, Piaget ve Kohlberg’in ahlâkî gelişim kuramlarıdır. Söz konusu kuramlar, bireylerin ahlâkî gelişimlerinin seyri ve sebepleri üzerinde birtakım...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik farklılıklar göstermekle birlikte 12-18 yaşları arasında görülen bir dönemdir.'Tüm vücut ve ruh çılgın ve hızlı bir şekilde gencin kendisinin ve ailesinin uyumda zorlandığı değişiklikler gösterir. Derimizde de çok çarpıcı değişiklikler meydana gelir. Tüylenme Kız ve erkek çocuklarda farklı türde tüylenmeler ortaya...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik Gecikmesi Nedir? Ergenlik belirtileri birbirini izleyen beş aşamadan oluşmaktadır. ilk belirtiler, kızlarda 8-13, erkek çocuklarında 9-14 yaşlan arasında ortaya çıkar.Ergenlik dönemi yaşa göre erken ergenlik dönemi (12-14 yaş arası), orta ergenlik dönemi (15-17 yaş arası), ve geç ergenlik dönemi (18-20...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Biyolojik anlamda fiziksel ve cinsel gelişim açısından ergenlik, çocukluk döneminin olgunlaşmamış durumundan yetişkinlik döneminin cinsel olgunluğuna bir geçiş dönemidir. Üreme sistemindeki bu olgunlaşmaya, ergenlerin ikincil cinsiyet karakterlerindeki değişmeler de eşlik eder. Ergenlik dönemde, cinsler arasındaki cinsiyet değişiminden dolayı meydana gelen farklar,...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir ve bu dönemde kız ve erkek çocuklarda çeşitli değişiklikler görülür.Kızlarda memeler büyür ve genital bölgede kıllanma olur, erkeklerde testisler ve penis büyür ayrıca genital bölgede kıllanma görülür.Ayrıca bu dönemde üreme yeteneği kazanılır.Her iki cinste de...
31 Mayıs 2017 - 0 yorum
  Ergenlik Dönemi Nedir? Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle beraber sözü edilen dönemin başlangıcından fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen bir gelişim dönemidir. Bu dönem, fizyolojik anlamda kızlarda adetle ve göğüslerin büyümesiyle; erkeklerde ise yüzde kılların çıkması ve sesin kalınlaşmasıyla başlayan...