ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME

  Ergenlik; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik (adölesan) Çağı Çocuklarda Beslenme Ergenlik çağında büyüme hızlıdır....

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ KIZLARIN BİLMESİ GEREKENLER

  Ergenlik kızların yaşamı açısından vücutlarının küçük bir kız çocuğundan kadın olmaya doğru değiştiği zamandır. Bunun yanında ergenlik dönemi sonunda vücudunuz bebek yapabilecek özelliklere sahip olur....

MESLEK SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ

  Eş ve meslek seçimi hayatta verilmesi gereken en önemli kararlardır. Meslek seçimi özellikle ergenlik dönemine geldiğinden bu dönemde alınan kararlarda duygusal nitelikler etkili olduğundan,...

ERGENLİK DÖNEMİNDE AİLENİN ROLÜ

  Ergenlik dönemi yaş dilimi her ülkede ve bölgede farklılık göstermektedir.Ergenlik dönemi, kişinin kökten bir değişim geçirdiği ve aslında en çok da ailesine ihtiyaç duyduğu...

ERGENLİK DÖNEMİNDE DERS ÇALIŞMA

  Çocukluğun sosyal statüsünden yetişkinin sosyal statüsüne geçiş dönemi olan buluğ çağı, çelişkiler barındıran bir dönemdir. Hızla büyüyen ve gelişen bedeninin ve beyninin birçok avantajına...

ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI

  Ergenlik dönemi  yani büluğ çağı 11-21 yaşları arasında yaşanan ve dalgalanmaların yoğun görüldüğü zor bir dönemdir. Bu döneme "fırtına-gerginlik" dönemi de denir. Ergenlik dönemi...

ERGENLİK DÖNEMİNDE DUYGUSAL GELİŞİM

  Duygu ve heyecan ruhsal değişmeler için kullanılan kelimelerdir.Duygularla ilgili gelişme doğumdan itibaren hayat boyu devam eder. Çeşitli hayat dönemlerinde bireylerin duygusal tepki biçimleri,duyguyu doğuran...

ERGENLİK DÖNEMİNDE AHLAKİ DEĞİŞİM

  Gelişim dönemleri içerisinde, bireylerin ahlâkî gelişimlerini açıklamaya çalışan birçok ahlâkî gelişim kuramı geliştirilmiştir. Bu kuramlardan en çok bilinenleri, psikanalitik kuram, toplumsal öğrenme kuramı, Piaget...

ERGENLİK DÖNEMİNDE CİLT DEĞİŞİMİ

  Ergenlik farklılıklar göstermekle birlikte 12-18 yaşları arasında görülen bir dönemdir.'Tüm vücut ve ruh çılgın ve hızlı bir şekilde gencin kendisinin ve ailesinin uyumda zorlandığı...

GEÇ ERGENLİK

  Ergenlik Gecikmesi Nedir? Ergenlik belirtileri birbirini izleyen beş aşamadan oluşmaktadır. ilk belirtiler, kızlarda 8-13, erkek çocuklarında 9-14 yaşlan arasında ortaya çıkar.Ergenlik dönemi yaşa göre erken...

ERGENLİK DÖNEMİNDE FİZYOLOJİK VE CİNSEL GELİŞİM

  Biyolojik anlamda fiziksel ve cinsel gelişim açısından ergenlik, çocukluk döneminin olgunlaşmamış durumundan yetişkinlik döneminin cinsel olgunluğuna bir geçiş dönemidir. Üreme sistemindeki bu olgunlaşmaya, ergenlerin ikincil...

ERKEN ERGENLİK

  Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir ve bu dönemde kız ve erkek çocuklarda çeşitli değişiklikler görülür.Kızlarda memeler büyür ve genital bölgede kıllanma olur, erkeklerde testisler...

ERGENLİK DÖNEMİNE KAÇ YAŞINDA GİRİLİR ?

  Ergenlik Dönemi Nedir? Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle beraber sözü edilen dönemin başlangıcından fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen bir gelişim dönemidir. Bu dönem,...

POPÜLER YAZILAR

HASTALIKLAR