Arşiv Kategorisi

ERGENLİKERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME

Ergenlik; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik (adölesan) Çağı Çocuklarda Beslenme Ergenlik çağında büyüme hızlıdır.…

MESLEK SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ

Eş ve meslek seçimi hayatta verilmesi gereken en önemli kararlardır. Meslek seçimi özellikle ergenlik dönemine geldiğinden bu dönemde alınan kararlarda duygusal nitelikler etkili olduğundan, anne babanın çocuklarına destek olması…

ERGENLİK DÖNEMİNDE AİLENİN ROLÜ

Ergenlik dönemi yaş dilimi her ülkede ve bölgede farklılık göstermektedir.Ergenlik dönemi, kişinin kökten bir değişim geçirdiği ve aslında en çok da ailesine ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Gençliğe atılan bu ilk adımda hem fiziksel,…

ERGENLİK DÖNEMİNDE DERS ÇALIŞMA

Çocukluğun sosyal statüsünden yetişkinin sosyal statüsüne geçiş dönemi olan buluğ çağı, çelişkiler barındıran bir dönemdir. Hızla büyüyen ve gelişen bedeninin ve beyninin birçok avantajına sahip olmasına rağmen ergenler sahip…

ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI

Ergenlik dönemi  yani büluğ çağı 11-21 yaşları arasında yaşanan ve dalgalanmaların yoğun görüldüğü zor bir dönemdir. Bu döneme "fırtına-gerginlik" dönemi de denir. Ergenlik dönemi hem ergen için hem de aileler için zor atlatılan…

ERGENLİK DÖNEMİNDE DUYGUSAL GELİŞİM

Duygu ve heyecan ruhsal değişmeler için kullanılan kelimelerdir.Duygularla ilgili gelişme doğumdan itibaren hayat boyu devam eder. Çeşitli hayat dönemlerinde bireylerin duygusal tepki biçimleri,duyguyu doğuran olaylar ve duygusal…

ERGENLİK DÖNEMİNDE AHLAKİ DEĞİŞİM

Gelişim dönemleri içerisinde, bireylerin ahlâkî gelişimlerini açıklamaya çalışan birçok ahlâkî gelişim kuramı geliştirilmiştir. Bu kuramlardan en çok bilinenleri, psikanalitik kuram, toplumsal öğrenme kuramı, Piaget ve Kohlberg’in…

ERGENLİK DÖNEMİNDE CİLT DEĞİŞİMİ

Ergenlik farklılıklar göstermekle birlikte 12-18 yaşları arasında görülen bir dönemdir.'Tüm vücut ve ruh çılgın ve hızlı bir şekilde gencin kendisinin ve ailesinin uyumda zorlandığı değişiklikler gösterir. Derimizde de çok çarpıcı…