Arşiv Kategorisi

ERKEK İSİMLERİR harfiyle başlayan kız isimleri

- R harfiyle başlayan kız isimleri- RABAH:Kuran ’da geçiyor Hz. peygamberin en iyi arkadaşı enes bin malik RABİA: 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf…

Ü harfiyle başlayan kız isimleri

- Ü harfiyle başlayan kız isimleri- ÜBEYDE:Köle, kölecik, kul.Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır. ÜLFER: Irmak, büyük su ÜLFET:1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık. ÜLGEN:1. Yüce, yüksek, ulu. 2.…

U harfiyle başlayan kız isimleri

- U harfiyle başlayan kız isimleri- UBEYDE:Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. UĞUR:1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı.…

P harfiyle başlayan kız isimleri

- P harfiyle başlayan kız isimleri- PAKİZE: Çok temiz, hoş ve güzel PAMİRA:Orta Asya’da bir yayla PAPATYA: Taç yaprakları beyaz, ortası sarı baharda açan bir kır çiçeği PARLA: Parlamak fiilinin emir kipi, 3. tekil şahıs PARLANUR:Nur…

Ö harfiyle başlayan kız isimleri

- Ö harfiyle başlayan kız isimleri- ÖDÜL:1Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat. ÖĞÜN: Kendini yücelt,gurur duy - Zaman - Kez, defa - Önde gelen…